European Line Service
   PAS 500-01
         Innowacyjny Polimer Akrylowy Stabilizator Gruntu 

                                 

                           PAS-500-01    Gdy Twoja wizja budowy dróg, chodników,alejek parkingów,ścieżek zdrowia, dróg rowerowych, torów przełajowych,kolejowych,tramwajowych,składowisk,lądowisk,boisk szkolnych i wielu innych projektów wykracza poza 
utarte stereotypy i wkracza w XXI wiek najlepszych technologii.To oznacza,że potrzebujesz:

               Polimer Akrylowy Stabilizator Gruntu 

                                 PAS-500-01 


  

 

              TERAZ DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W POLSCE !!!    


 PAS 500-01 to Co-Polimer emulsyjny do utwardzania i stabilizacji niemal każdego podłoża.

Jest także efektowny przy stosowaniu do kontroli erozji i pylenia gruntów.Rewolucyjny proces technologiczny w sposób innowacyjny stworzył łączenia krzyżowe polimeru i ich wykorzystanie w najnowszych technologiach.


Przy aplikacji z podłożem, po odparowaniu wody (wyschnięciu) tworzy jednolitą utwardzoną strukturę, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności. Dodatkowym walorem jest bezbarwność PAS 500-01, która umożliwia nierozpoznawalność w środowisku naturalnym w zależności od potrzeb można stosować także wielobarwne pigmenty.


ZASTOSOWANIE;

Usatysfakcjonowany rezultat, zależny od rodzaju i ilości aplikacji.

I tak nieduże aplikacje stosujemy do kontroli pylenia (kurzu) lub zabezpieczenia podłoża przed erozja.


Bardziej skondensowane aplikacje będą stosowane do uzyskania całkowitego utwardzania (stabilizacji) podłoża z efektami porównywalnymi z jakością użycia cementu do budowy dróg i innego rodzaju płaszczyzn.


Przy odpowiednim stężeniu i intensyfikacji pokrywania powierzchni preparatem PAS-500-01, efektywność wykonania będzie odpowiednio długa - od kilku do kilkudziesięciu lat trwałości.


Jednocześnie właściwa zmodernizowana konserwacja, daje nam doskonale rezultaty utrzymania trwałości konstrukcji powierzchni nawet na następne pokolenia.

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA :

Bardzo szeroki wachlarz wykorzystania w wielu różnorodnych projektach.


Zastosowania zarówno w budowie tymczasowych odcinków dojazdowych i stabilizacji placów budów, jak również dróg cywilnych, oraz ciężkich dróg przejazdowych także zaopatrzenia wojskowego i rozbudowy wszelkich typów infrastruktury transportowej.


Technologie z wykorzystaniem Polimeru PAS-500-01 dostarczają nam przede wszystkim ogromnych korzyści oszczędności materialnych,oraz zapewniają bezpieczeństwo środowiska naturalnego.


Nowatorstwo na skale światową przy stabilizacji gruntów na rynku budownictwa drogowego.

Po więcej informacji kontaktuj się z nami:

  European Line Service

email: info@europeanlineservice.euWłaściwości :

powierzchni po użyciu aplikacji PAS-500-01

 1. Nienaruszalność środowiska naturalnego

 2. Możliwość wykonania różnorodnych podłoży ( krótkie i długie użytkowanie)

 3. Odporność na zniszczenia (rozbicie)

 4. Niepalny

 5. Bez właściwości ługowania

 6. Niewykrywalny chemicznie

 7. Bez zapachu

 8. Po zaschnięciu przezroczysty - niewidoczny


  
                 Copyright © 2016-2022 European Line Service
                    
   
    
 European Line Service;

Międzynarodowa Firma zajmująca się promowaniem i dystrybucją najdoskonalszych technologii i produktów.


Przy współpracy z Dyrekcjami 

realizującymi budowy dróg w wielu krajach świata wiodących we wszelkiego typu innowacjach technologicznych przy jednoczesnympriorytecie ochrony środowiska naturalnego,docieramy do laboratoriów i instytutów naukowych i technologicznych.

Odnajdujemy wiele najlepszych na świecie produktów umożliwiających 

zastosowanie najnowszych technologii.


Co to jest ?


Polimer Akrylowy Stabilizator Gruntu PAS-500-01


Jednym z najdoskonalszych 

służący do stabilizacji 

gruntów POLIMER AKRYLOWY STABILIZATOR GRUNTU PAS 500-01 służący do stabilizacji gruntów.


Ponad 30 letnie wysiłki zaowocowały doskonałym produktem o wszechstronnym zastosowaniu w budowie dróg, drogowych konstrukcjach, umocnieniach i wałach gruntowych, kontroli erozji i pylenia powierzchni gruntowych (eliminacji kurzu).


Od wielu lat stosowany w USA i wielu innych krajach na różnych kontynentach innowacyjny produkt, całkowicie obojętny i nieszkodliwy dla środowiska naturalnego, stworzony do specjalistycznego wykorzystania w konstrukcji i budowie dróg.

         
 Nieutwardzone drogi gruntowe
 • Place budów 

 • Ciężkie drogi dalekiego zasięgu

 • Drogi podstawowe (lokalne)

 • Baza dróg ciężkich

 • Zagospodarowanie terenu budów itd.

 • Nieutwardzane podjazdy

 • Pasy startowe

 • Lądowiska helikopterów

 • Drogi rolnicze i rolniczego zaopatrzenia

 • Asfaltowe powierzchnie z odzysku

 • Drogi leśne

 • Drogi dojazdowe

 • Umocnienia hałd kopalnianych

 • Umocnienie stosów składowania

 • Stabilizacja terenów przykopalnianych, przy elektrowniach, fabrykach itp.

 • Drogi przygraniczne

 • Parkingi tymczasowe i stałe

 • Składowiska naziemne

 • Pobocza dróg

 • Drogowe obiekty wojskowe

 • • Umocnienia obronne 

 • Tereny treningowe 

Pasy startowe, itp.


 • Drogowe Obiekty Rekreacyjne:

 ścieżki zdrowia 


• place zabaw, itp.


 drogi rowerowe


    Kto może ubiegać się o    przyznanie pomocy na operację typu : 

"Budowa lub modernizacja 

 dróg lokalnych" 

               Sprawdź !